O dome

 

UPOZORNENIE !

Sekcia je prístupná len pre vlastníkov/nájomníkov bytov.

Sekcia obsahuje základné údaje o dome vzhľadom k správcovi bytového domu, ako sú úradné hodiny, kontakty na správcu, údaje o zástupcovi vlastníkov domu, o zástupcoch jednotlivých vchodov ako aj o prenajatých priestoroch v dome.

 

Prístup k tejto sekcii majú všetci vlastníci/nájomníci bytov.