AKO ZÍSKAŤ PRÍSTUP ?

Zástupca domu je volený vlastnikmi domu na základe Zákona 182, o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Jeho úlohou je zastupovať vlastníkov bytov pri jednaniach so správcom bytov, na úradoch, zabezpečovať riešenie problémov domu, v súlade so zverenými právomocami.

Jeho úlohou, v prenesenom slova zmysle, je zabezpečovať a riadiť život domu

 

Zástupca domu, ktorého život domu je na WEB-e, má možnosť komunikovať s obyvateľmi domu, prijímať nahlásené poruchy od obyvateľov domu, zostavovať plán upratovania, uverejňovať zápisnice alebo oznámenia z domových shôdzí, zverejňovať plán opráv, aktualizovať kontakty, dôležité pre dom atď.

 

Návod na využívanie služieb pre zástupcu domu:

 

Zástupca domu

       
       

Kontaktovanie CoRect Plus s.r.o.

CoRect Plus s.r.o. vygeneruje aktivačný kľúč a variabilný symbol

Správca kľúč verifikuje a pridelí zástupcovi domu

 

       
       

Úhrada poplatku za sprístupnenie kancelárie zástupcu domu

       
       

Sprístupní sa kancelária pre zástupcu domu