Koľko stojí meter kubický teplej vody

Náklady za použitú teplú vodu sa vypočítavajú podľa vyhlášky č. 240/2016 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. Účinnosť vyhlášky je od 1.1.2017. Výpočet je pomerne komplikovaný a nevypočítava sa cena za 1 kubík teplej vody.

 

Výpočet je zjednodušene takýto:

 

1. časť - Cena studenej vody na ohrev

Studená voda, ktorá sa ohriala na teplú vodu je odmeraná naším vodomerom a podľa koeficientu domu prepočítaná na vašu spotrebu. Koeficient sa vypočíta ako pomer celkovej nameranej spotreby domu a súčtu spotrieb nameraných na bytových meračoch. Koeficient by nemal byť väčší ako 1.2 .

Toto množstvo sa vynásobí aktuálnou cenou vody za 1 kubík a dostaneme cenu vody použitej na prípravu teplej vody.

 

Príklad:

Spotreba za rok                                                  20 m3

Koeficient spotreby                                             0,9881

Cena vody za 1m3                                               2,652 / m3

Vaša spotreba vstupujúca do výpočtu                    20 x 0,9881 = 19,762 m3

 

Za vodu na prípravu teplej vody zaplatíte       20 x 0,9881 x 2,652 = 52,41 €

 

2. časť - Ohrev studenej vody

Na ohrev vody vo vašom dome sa spotrebuje teplo v určitej cene. Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania (Váš dom), určené podľa § 4 ods. 2 a § 8, sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 20 % a spotrebná zložka 80 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania.

Základná zložka sa rozpočíta na každý byt rovnako a spotrebná podľa Vašej spotreby.

 

Príklad:

Náklad na ohrev TÚV vo Vašom dome                 5 339,57 €

Základná zložka (ZZ) je 20 % z celku                  1 067,91 €

Počet bytov v dome                                           21

Takže za ZZ zaplatíte za Váš byt                    1 067,91 / 21 = 50,85 €

 

Spotrebná zložka (SZ) je 80 % z celku                4 271,66

Celý dom spotreboval                                          582 m3

Takže za SZ zaplatíte za Váš byt                    ( 4 271,66 / 582 )  x 19,762 = 145,05 €

 

Takže spolu za Vami spotrebovaných 19,762 m3 teplej vody máte náklad, ktorý sa rovná súčtu čiastkových nákladov :

 

52,41 + 50,85 + 145,05 = 257,31 €

 

Všetky tieto údaje a výpočty by ste mali mať uvedené podľa vyhlášky uvedené v Ročnom rozúčtovaní nákladov TÚV a SV.

Potom pre náš príklad vychádza cena 1 m3 teplej vody na:

 

257,31 / 19,762 = 13,02 €/m3

 

Autor: Ing. Marián Škerlík,  Aktualizoval: Ing. Vladimír Dravecký