Energetická hospodárnosť budov

 

Naspäť na seriály portálu...

 

radiator-teplo-byvanie-strednaW.jpg

V zime teplo, v lete zima. Radiátory v bytoch by mohli vyrábať chlad 15.07.2019

Centrálne zdroje tepla (CZT) majú dostatočné kapacity aj na výrobu chladu z tepla. Uviedol to pre TASR Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT). „Zamýšľame sa nad tým, ako efektívne v budúcnosti využiť centrálny systém zásobovania...

141.png

Energetická certifikácia budov – 1. časť 08.06.2011

Energetická certifikácia budov je nová problematika na slovenskom trhu odborných posúdení budov. Hrdo sa radí medzi odborné posudky ako súdnoznalecké posudky, či revízne správy. Energetická certifikácia budov je oblasť vedy, kde sa matematický výpočet spolu s empirickými...

spravca--small--.jpg

Čo je to energetická certifikácia energetický certifikát? 20.10.2010

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Certifikácia by mala popisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Takáto certifikácia je povinná: pri predaji...

DSCF0405.JPG copy.jpg

Energetická hospodárnosť budov – 2. časť 19.10.2010

Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovV súvislosti s potrebou úspor energií pri prevádzke budov (energia potrebná na vykurovanie, prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a na osvetlenie), ktorá je spojená aj so znížením emisií oxidu uhličitého, sa...

penaaaze.jpg

Energetická hospodárnosť budov - 1.časť 18.10.2010

Zvyšujúce sa ceny energií nútia konečného spotrebiteľa, aby sa zamyslel nad znižovaním energetickej náročnosti, či už pri ich návrhu alebo rekonštrukcii. Nižšia energetická náročnosť sa v súčasnej dobe dá dosiahnuť lepšími tepelno-technickými vlastnosťami stavebných...