Štuktúry údajov posielaných na portál

Náš portál nie je závislý na programovom vybavení správcu.

Ak sa chce správca bytov s ľubovolným informačným systémom pripojiť k projektu nášho informačného portálu, stačí, aby dodržal predpísané štruktúry údajov.
 

Typy súborov na stiahnutie:

 

- popis, význam položiek - prípona .doc
- databázová štruktúra - prípona .dbf
- súbor v tvare CSV - prípona .csv

 

Údaje sa posielajú v tvare databázy (.dbf) alebo tabuľky (.csv)


Súbory na stiahnutie - popisy a štruktúry údajov

 

Popis funkcie .doc .dbf .csv
Aktuálne stavy na karte vlastníka, nájomníka
Karta - minulý rok
Aktuálny zálohový predpis
Prehľad zaplatených platieb
Upomínanie na vzniknuté dlhy
Minulé zálohové predpisy
Budúce zálohové predpisy
Odpočty meračov SV
Odpočty meračov TÚV
Odpočty meračov ÚK
Ročné vyúčtovanie
Stavy na fonde opráv domu
Stavy na fonde opráv vchodu