Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Software pre správu bytov

Riadiaci informačný systém pre správu bytov a nebytových priestorov WAIS SBD komplexne rieši správu bytového fondu v rámci správcovskej organizácie; jeho moduly pokrývajú oblasti vlastníckych a nájomných vzťahov, oblasť ekonomiky, technického zabezpečenia, pasportizácie bytov a domov, údržby bytového fondu, odpočty meračov médií a ročné vyúčtovanie, rieši právne vzťahy a organizačné zabezpečenie.

 

Informačný systém pre malých správcov CoRect SBD, je určený pre správcov bytov, bytové družstvá a bytové podniky, ktoré spravujú malý počet domov. Obsahuje moduly pokrývajúce oblasti vlastníckych vzťahov a oblasť ekonomiky, odpočty meračov médií a ročné vyúčtovanie. Systém je otvorený, t.j. je tu možné zaradiť ľubovoľný modul z Riadiaceho informačného systému WAIS SBD.

 

Správcovský program CoRect SVB je určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov, poprípade správcov bytov, ktorí spravujú jeden dom. Ide o uzatvorený informačný systém, ktorý obsahuje správcovskú časť, voliteľne jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, evidenciu meračov médií, ich odpočtov, ročné vyúčtovanie a fond opráv.