Pre zúčastnených správcov

Cena pre zúčastnených partnerov zahŕňa iba mesačný manipulačný poplatok a poplatok za prenájom pamäťového miesta na dátovom serveri, podľa počtu spravovaných bytov.

Bytové družstvá, bytové podniky, správcovské spoločnosti a správcovia obecných bytov

Manipulačný poplatok a poplatok za prenájom pamäťového miesta na serveri
podľa dohody, zohľadňujúcej počet spravovaných bytov a nebytových priestorov individuálne
Poplatky za uverejňovanie dokumentov na bytovom dome
mesačný poplatok za jeden bytový dom 0,85 €
nad 10 bytových domov individuálne

Spoločenstvá vlastníkov bytov

Manipulačný poplatok a poplatok za prenájom pamäťového miesta na serveri
do 30 bytov 7,00 €
do 60 bytov 10,00 €
do 100 bytov 15,00 €
nad 100 bytov individuálne