Pre zástupcov domov

Poplatok pre zástupcov domov zahŕňa ročný poplatok za sprístupnenie sekcie Kancelária zástupcu bytov, ktorá zástupcovi domu umožní komunikáciu s obyvateľmi domu, prijímanie nahlásených porúch od obyvateľov domu, uverejňovanie domových dokumentov, uverejňovanie zápisníc alebo oznámení z domových schôdzí, prípravu plánu opráv atď.

Informácie o živote domu sú prístupné iba obyvateľom daného domu.

Zástupcovia bytov

Poplatok za sprístupnenie sekcie Kancelária zástupcu domu / rok Bankový prevod
1 dom 5,00 €

Platby uhrádzajte na účet: 262 771 0232 / 1100 (IBAN tvar: SK70 1100 0000 0026 2771 0232) - Tatrabanka a.s., pobočka Košice

Platbu uhrádzajte až po dohode so správcom.