Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pre užívateľov bytov

Informácie o byte a dome sú k dispozícii len registrovaným užívateľom bytov, (vlastníkom, nájomníkom), správcov alebo SVB, ktorí sa zapojili do projektu informačného portálu www.najomne.sk.

Bezplatný prístup

Základný balík prístupov o byte a dome pre všetkých registrovaných užívateľov bytov (vlastníkov, nájomníkov)

Informácie o byte

 • Oznamy správcu
 • Oznamy zástupcu vlastníkov domu
 • Aktuálny zálohový predpis
 • Zoznam zaplatených platieb a vratiek
 • Zoznam upomínaných dlhov

Život domu

 • Nahlasovanie porúch
 • Domové schôdze
 • Dokumenty domu
 • Zmluvy o výkone správy
 • O dome
 • Dôležité kontakty

Cena

Bezplatné

Plný prístup

Plný prístup k informáciám o byte a dome, ktoré zverejňuje správca bytov alebo SVB

Informácie o byte

 • Aktuálne stavy na karte vlastníka, nájomníka
 • Karta vlastníka, nájomníka - minulý rok
 • Budúci zálohový predpis
 • Minulý zálohový predpis
 • Odpočty studená voda
 • Odpočty teplá voda
 • Odpočty ÚK
 • Ročné vyúčtovanie - celkový sumár
 • Stavy na fondoch prevádzky a údržby domu
 • Stavy na fondoch prevádzky a údržby vchodu

Život domu

 • Štatistika a ekonomika domu
 • Sadzby, limity, poplatky
 • Karta stavov domu - aktuálny rok
 • Karta stavov domu - minulý rok
 • Zálohový predpis domu
 • Budúci zálohový predpis domu
 • Ročné vyúčtovanie - sumár za dom
 • Stavy na fonde prevádzky, údržby a opráv domu
 • Stavy na fonde prevádzky, údržby a opráv vchodu
 • Fotogaléria

Cena

Kredit Bankový prevod Platba kartou
Prvé nabitie kreditu (zahrňuje v sebe ročný prístup) 5,00 € 5,50 €
Kredit za polročný prístup (minimálna doba prístupu) 3,00 € 3,50 €
Kredit za ročný prístup 5,00 € 5,50 €

Platby uhrádzajte na účet: 262 771 0232 / 1100 (IBAN tvar: SK70 1100 0000 0026 2771 0232) - Tatrabanka a.s., pobočka Košice

Pri platbe uvádzajte Váš variabilný symbol, ktorý je zobrazený vždy pri Vašom prihlásení.

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné informovať nás o dni zaplatenia, spolu s Vašim variabilným symbolom.