Pre reklamných partnerov

Banner

Typ banneru Umiestnenie Cena
Animovaný banner Ukážka 20,00 € / mesiac
Statický banner Ukážka 18,00 € / mesiac

Uverejnenie vlastných seriálov s tematikou bývania

Balík Cena
1 balík (seriál) 1 199,00 €

Uverejnenie odborných článkov

Balík Cena
1 odborný článok 2 10,90 €

Uverejnenie reklamných prezentácií

Balík Cena
1 reklamná prezentácia 3 49,90 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

Platby uhrádzajte na účet: 262 771 0232 / 1100 (IBAN tvar: SK70 1100 0000 0026 2771 0232) - Tatrabanka a.s., pobočka Košice

 

1 1 balík obsahuje maximálne 10 článkov. Články ostávajú v archíve portálu www.najomne.sk a sú naďalej aktívne.

2 Odborné články ostávajú v archíve portálu www.najomne.sk a sú naďalej aktívne.

3 Prezentácia môže byť na našom portáli vo forme textu + obrázky, prípadne vo forme stiahnuteľného súboru (Word, PowerPoint...). Reklamné prezentácie ostávajú v archíve portálu www.najomne.sk a sú naďalej aktívne.