Cenník služieb

Informačný portál o bývaní  www.najomne.sk si kladie za cieľ zlepšenie informovanosti pre vlastníkov a nájomníkov bytov.

Motto portálu je :

"Informácie o Vašom bývaní priamo do Vašej obývačky"

Informácie na portáli sú bezplatné, s výnimkou niektorých služieb a kompletného balíka prístupov, ktoré sú spoplatňované.

 

 

Partnermi potálu sú :

  • vlastníci a nájomníci bytov
  • zúčastnení správcovia (bytové družstvá, bytové podniky, správcovia bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov)
  • zástupcovia vlastníkov bytov
  • reklamní partneri