Užívateľ bytu

Užívatelia bytov (vlastníci, nájomníci) sú hlavnou cieľovou skupinou projektu.

Informačný portál je určený všetkým užívateľom bytov, avšak informácie o svojich bytoch majú iba tí, ktorých správca sa zapojil do projektu a poskytuje na portál údaje o spravovaných bytoch. Správca verifikuje prideľovanie prístupu.

 

Skupiny užívateľov podľa prístupu k údajom.

  1. užívateľ portálu - má prístup do všetkých sekcií portálu okrem podávania informácií
  2. registrovaný neplatiaci užívateľ - prístup k štandardným údajom
  3. registrovaný platiaci užívateľ - plný prístup k údajom o byte a dome

Postup pre užívateľov bytov na prístup k informáciám o svojom byte :

 

Návod na využívanie služieb portálu najomne.sk

zobraziť...