Spoločenstvá vlastníkov bytov

Do projektu nezávislého informačného portálu najomne.sk sa môžu zapojiť aj spoločenstvá vlastníkov bytov.

Spoločenstvo vlastníkov bytov si buď samo spravuje svoj dom, alebo požiadalo o správu domu svojho správcu. V oboch týchto prípadoch sa môže SVB zapojiť do projektu portálu a zverejniť údaje o bytoch a dome pre svojich členov na portál www.najomne.sk.

Ak SVB spravuje iný správca, tak sa tento správca, na podnet SVB, stane zúčastneným správcom, viď "PORTÁL - ako na to ? - správca bytov".

Ak SVB spravuje svoj dom, potom je rozhodujúce, či má alebo nemá vlastný správcovský program.

 

 Postup pre SVB na zapojenie sa do projektu portálu najomne.sk :

 

Pre spoločenstvo, ktoré má správcovský program

zobraziť...

 

Spoločenstvo, ktoré nepoužíva správcovský program

zobraziť...