Správca bytov

Správcovia bytov; bytové družstvá, bytové podniky, správcovské spoločnosti a SVB, sa môžu ľahko a s minimálnymi finančnými nárokmi zapojiť do projektu portálu a stať sa tzv. zúčastnenými správcami.

Zúčastnený správca je zmluvným partnerom, mesačne posiela na portál pre svoje spravované byty údaje, vybrané podľa vlastného uváženia.
Zmluvný partner má k dispozícii sekciu "Kancelária správcu", prostredníctvom ktorej môže zasielať oznamy svojim užívateľom bytov, pomocou dodaného aktivačného kľúča.

Zmluvný partner hradí iba zmluvný manipulačný poplatok.

 

Postup pre správcu bytov na zapojenie sa do projektu portálu najomne.sk :

 

Ako sa zapojiť do projektu informačného portálu

zobraziť...