Ako SVOJ BYTOVÝ DOM pridať na portál

Projekt informačného portálu www.najomne.sk je otvoreným projektom. K projektu sa môžu pripojiť jednotlivo aj bytové domy, ktorých správca nie je partnerom nášho portálu. Podmienkou pridania nie je ani zasielanie informácií na portál o bytoch, prípadne o ich vlastníkoch.  Stačí ak budete využívať sekcie Život vo Vašej bytovke a Kancelária zástupcu vlastníkov.​

 

pridaj-dom-bubl3.png

 

Presvedčte sa, či správca Vášho bytového domu nie je partnerom nášho portálu. (PRESVEDČIŤ SA TERAZ ). Ak je, požiadajte Vášho správcu o zaslanie aktivačných kľúčov pre vlastníkov bytov. Pomocou aktivačných kľúčov sa zaregistrujte.

Ak Váš správca nie je partnerom portálu, pokračujte krokom č.2.

 

 

 

 

 

 

Klienti portálu, a teda aj domy pridané na portál, sa riadia pravidlami portálu, najmä v sekciách "Život vo Vašej bytovke" a "Kancelária zástupcu vlastníkov". Za mesačný manipulačný poplatok, viď. cenník, Vám budú k dispozícii sekcie :

   - Život domu

   - Kancelária zástupcu vlastníkov

 

 

 

 

 

Pre pridanie Vášho bytového domu na portál je potrebné vyplniť a odoslať registračný formulár. Je nutné vyplniť nasledovné údaje: Váš e-mail, názov SVB, spoločnosti alebo meno, telefón, zvoliť predmet "Pridávam svoj dom" a do textu je potrebné uviesť počet domov, počet vchodov, počet bytov. Na základe týchto údajov Vám bude zaslaná zmluva a vygenerovaný variabilný symbol na úhradu manipulačného poplatku.

 

 

 

 

 

 

Uhradením manipulačného poplatku, ktorý je súčasťou zmluvy, vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.

Podpísanú zmluvu zašlite na našu adresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po uhradení budú na Vašu e-mailovú adresu zaslané aktivačné kľúče pre všetkých vlastníkov Vášho bytového domu pre prístup do sekcie "Život vo Vašej  bytovke". Pre zástupcu vlastníkov bytov Vám zašleme aktivačný kľúč pre prístup do sekcie "Kancelária zástupcu vlastníkov". Aktivačné kľúče vlastníkov slúžia na úspešnú registráciu na portál.

 

 

 

 

 

 

 

Pre prístup na portál je možné použiť iba prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii.