Ako na Nástenku domu ON-LINE

"Nástenka bytového domu ON-LINE"  je súčasťou projektu informačného portálu  www.najomne.sk, ktorý je "otvoreným projektom". Jeho nosnou časťou je údajová časť. Jeden jeho najväčších benefitov je komunikácia správcu bytov (predsedu SVB) s vlastníkmi bytov cez sekciu "Kancelária správcu", zástupcu vlastníkov cez sekciu "Kancelária zástupcu vlastníkov". Všetky informácie vlastník bytu má nonstop k dispozícii v "Nástenke bytového domu ON-LINE" vo svojom mobile a samozrejme aj v počítači.

 

vn-bubliny-navod-01.png

 

"Nástenka bytového domu ON-LINE" je súčasťou internetového portálu www.najomne.sk . Správcovia bytov, SVB, ktorí sa rozhodli využívať jej sekcie sa stávajú zúčastnenými partnermi projektu portálu. Preto všetci užívatelia, t.j. vlastníci bytov, zástupcovia vlastníkov, pracovníci správcov bytov resp. funkcionári SVB sú povinní riadiť sa pravidlami portálu

 

 

 

 

Pre využívanie "Nástenky bytového domu ON-LINE" je potrebné vyplniť a odoslať registračný formulár. Je nutné vyplniť nasledovné údaje: Váš e-mail, meno kontaktnej osoby, telefón, do textu uviesť nadpis "Nástenka bytového domu"  a ďalej do textu je potrebné uviesť počet domov, počet vchodov, počet bytov v každom dome

 

 

 

 

Na základe týchto údajov Vám bude zaslaná zmluva a vygenerovaný variabilný symbol na úhradu manipulačného poplatku.

Uhradením manipulačného poplatku, ktorý je súčasťou zmluvy, vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.

Podpísanú zmluvu zašlite na našu adresu.

 

 

 

 

Po uhradení poplatku budú na Vašu e-mailovú adresu zaslané aktivačné kľúče pre všetkých vlastníkov vo Vašom bytovom dome na prístup do sekcií "INFO správcu" a "Život domu". Aktivačné kľúče vlastníkov slúžia na úspešnú registráciu na portál.  Pre zástupcu vlastníkov bytov zašleme aktivačný kľúč pre prístup do sekcie "Kancelária zástupcu vlastníkov". Pre správcu bytov resp. predsedu SVB pre prístup do "Kancelárie správcu".

 

 

 

 

Pre prístup na portál je možné použiť iba prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii.

Zástupcovia vlastníkov a správca sa prihlasujú aktivačným kľúčom.