PORTÁL - ako na to ?

Projekt informačného portálu o Vašom bývaní je určený v prvom rade užívateľom bytov (vlastníkom, nájomníkom).

Jeho cieľom je sprístupniť údaje poskytnuté od zúčastnených správcov bytov a SVB, ktorí sa zapojili do projektu.

 

Využívanie služieb pre užívateľa bytu (jednotlivec) 

  • vlastník resp. nájomník bytu, ktorého správca sa zapojil do projektu
  • má ON-LINE  prístup k údajom o svojom byte a k životu svojho domu, do ktorého sa môže aktívne zapojiť a komunikovať s ostatnými bytmi v dome

Správca bytov

  • zúčastnený partner (bytové družstvo, bytový podnik, správcovská spoločnosť), ktorý sa zapojil do projektu portálu a poskytuje na portál údaje podľa vlastného uváženia v pravidelných mesačných intervaloch
  • má možnosť zasielať oznamy užívateľom bytov, ktoré spravuje, prostredníctvom Kancelárie správcu

SVB (spoločenstvo vlastníkov bytov)

  • spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré sa zapojilo do projektu portálu, kde pravidelne zobrazuje údaje o bytoch spoločenstva
  • život domu je spravidla životom spoločenstva, kde je priestor na komunikáciu s jednotlivými užívateľmi bytov

nastdomu4.png

Ako SVOJ BYTOVÝ DOM pridať na portál

  • individuálna iniciatíva vlastníkov bytového domu, ktorí sa chcú samostatne pripojiť k projektu portálu, bez účasti svojho správcu na projekte
  • vlastníci bytového domu získajú ON-LINE prístup k dianiu vo svojom dome, ktoré organizuje a zabezpečuje zástupca vlastníkov domu prostredníctvom sekcie Kancelária zástupcu domu, cez ktorú komunikuje s ostatnými vlastníkmi bytového domu.

Zástupca vlastníkov bytov

  • volený vlastníkmi bytov na domovej schôdzi, má právomoci odsúhlasené vlastníkmi bytov
  • zástupca vlastníkov bytov prostredníctvom Kancelárie zástupcu vlastníkov bytov komunikuje s vlastníkmi bytov, prijíma nahlásené poruchy od vlastníkov vlastníkovdomu,  uverejňuje zápisnice resp. oznámenia z domových schôdzí, konzultuje plán opráv, uverejňuje výberové konania, dôležité kontakty v dome, stránkové hodiny správcu, fotografie atď.