Bývanie - aktuality, rady, tipy, triky

Odborné články

Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 3.

  Aké prílohy potrebujete priložiť k žiadosti Ak ide o žiadosť o úver na kúpu bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome 1. Identifikačné údaje žiadateľa občiansky preukaz, prípadne pobytový preukaz občana EÚ, v prípade manželského partnera žiadateľa – občiansky preukaz, pobytový preukaz, príp

Odborné články

Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 2.

  Žiadosť o úver : Termín podania žiadosti 1. 4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka. Postup pri žiadosti Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby. Žiadosť je po overení dokumentov na MÚ do 10 pracovných dn

Odborné články

Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 1.

  Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.   Kto môže žiadať o podporu Manželia 35 – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov Manželia s die

Odborné články

Kto si môže požičať na bývanie od štátu?

  Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) požičiava na kúpu a výstavbu bytu aj fyzickým osobám. Výška úveru je obmedzená, takisto štát neposkytne pôžičku každému žiadateľovi. Kto si chce výhodne požičať na bývanie od štátu, musí splniť prísne podmienky. Pôžička na výstavbu alebo kúpu bytu sa vyznačuje nízkymi úrokovými sadzbami,

Odborné články

Ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam záznamom a poznámkou - 2.časť

  Čo treba vedieť o zápise práv k nehnuteľnostiam Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra. Týmto sa stávajú hodnovernými, prípadne aj záväznými údajmi katastra. Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili zml

Odborné články

Ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam záznamom a poznámkou - 1.časť

  Čo všetko treba vedieť o zápise práv k nehnuteľnostiam? Záznam Záznam je úkon okresného úradu plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. Práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, verejnou dražbou, vydržaním,

Dom a bývanie

Návrh na vklad vám môže kataster vrátiť

  Chystáte sa podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Skontrolujte si, či obsahuje údaje, ktoré vyžaduje katastrálny zákon. Novela katastrálneho zákona platná od októbra minulého roka priniesla zmeny aj pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Po novom musia byť v návrhu uv

Ochrana osobných údajov