Bývanie - aktuality, rady, tipy, triky

Odborné články

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v budúcom roku nezmení

  Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v budúcom roku nezmení.   Ministerstvo financií totiž podľa stanoveného vzorca vo svojom opatrení určuje, že štátna prémia zostane aj v budúcom roku na úrovni 2,5 % z ročného vkladu a maximálna výška štátnej prémie bude 70 eur. Znamená to, že na získanie plnej štát

Dom a bývanie

Nie na každú rekonštrukciu potrebujete súhlas úradov

  Plánujete rekonštruovať bývanie? Pri ktorých prácach potrebujete povolenie od stavebného úradu? Kedy vám stačí ohlásenie a kedy môžete upravovať a opravovať nehnuteľnosť bez vyjadrenia úradov?   To, či musíte plánované práce stavebné práce oznamovať, určuje stavebný zákon a ostatné príslušné predpisy a vyhlášky. Pri niektor

Energetická hospodárnosť budov

V zime teplo, v lete zima. Radiátory v bytoch by mohli vyrábať chlad

  Centrálne zdroje tepla (CZT) majú dostatočné kapacity aj na výrobu chladu z tepla. Uviedol to pre TASR Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT).   „Zamýšľame sa nad tým, ako efektívne v budúcnosti využiť centrálny systém zásobovania teplom na výrobu chladu. Samozrejme, na to je potrebné vy

Dom a bývanie

Zmeny v dobe platnosti overenia bytových vodomerov SV a TÚV.

  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnícto Slovenskej republiky vydal vyhlášku č. 161/2019 Z.z., ktorou sa mení doba platnosti overenia bytových vodomerov na studenú vodu ( ďalej iba SV ) a na teplú vodu ( ďalej iba TÚV ).  Pre vodomery SV a TÚV, ktoré sa vymenia po 1.8.2019 sa stanovuje jednotná doba platnosti overenia na

Dom a bývanie

Nové vodomery v bytovkách budú overovať každých päť rokov

  Bytové vodomery na teplú aj na studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, budú mať jednotnú lehotu platnosti overenia, a to 5 rokov. Médiá o tom informovalo Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS). Vlastníci bytov boli nespokojní s tým, že v súčasnosti majú povinnosť každé 2 až 4 roky sprístupniť byt na výmen

Odborné články

Ročné vyúčtovanie nákladov na teplo na základe skutočnej spotreby

  Najvyššou položkou vo vyúčtovaní bývajú zvyčajne náklady na teplo. Môžu sa vyšplhať na tretinu až polovicu celkových nákladov na byt. Vo väčšine bytových domov na Slovensku sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v&nbs

Dom a bývanie

Aj vyúčtovanie nákladov za bývanie možno reklamovať

  Majitelia bytov v bytových domoch dostali do 31. mája vyúčtovanie nákladov za bývanie za minulý rok. Ak s ním nie sú spokojní a našli v ňom nezrovnalosti, majú právo vyúčtovanie reklamovať. Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie obsahuje reálne náklady za teplo, vodu, plyn, rôzne služby spojené s prevádzkou a správou bytového do

Ochrana osobných údajov