Schránka domu

 

Sekcia Schránka domu je určená na prijímanie dokumentov, ktorých adresátom sú vlastníci bytového domu.  Úlohou zástupcu vlastníkov je popísať prijaté dokumenty a zverejniť ich v príslušnej sekcii Života domu.                                                                                          Rovnakým spôsobom cez Schránku domu môže zástupca vlastníkov zverejňovať vlastné dokumenty určené vlastníkom bytov v jeho dome.

 

UPOZORNENIE !!!

 

Pre vstup do SCHRÁNKY DOMU sa musíte prihlásiť ako zástupca domu