Registrácia uživateľa

Na tomto mieste sa môžete registrovať ako užívateľ (vlastník, nájomník bytu) zúčastneného partnera (správcu bytu resp. spoločenstva vlastníkov bytov), ktorý sa zapojil do projektu informačného portálu www.najomne.sk.

  

REGISTRÁCIA je POVINNÁ !

Registráciou získate prístup k informáciám, ktoré na portáli zverejňuje Váš správca alebo SVB !

 

Aktivačný kľúč, nutný na registráciu, Vám kvôli verifikácii poskytne Váš správca alebo predseda SVB.

 

Prístup k ZÁKLADNÝM ÚDAJOM o Vašom byte a dome je vždy BEZPLATNÝ pre všetkých prihlásených užívateľov !

Pokiaľ EXCLUZÍVNY PRÍSTUP t.j prístup ku všetkým informáciám nezabezpečuje Váš správca resp. Vaše SVB, môžete ho získať po zaplatení  úvodného kreditu .

Pri platobnom styku, používajte prosím pridelený variabilný symbol.

Číslo účtu : IBAN SK70 1100 0000 0026 2771 0232

Platbu je možné realizovať aj mobilom formou SMS.

 

Prevádzkovateľom informačného portálu www.najomne.sk je 

CoRect Plus s.r.o., Národná trieda 68, 040 01 Košice

 

Overenie oprávnenia prístupu k informáciám
Osobné údaje
Adresa bývania
Prihlasovacie údaje
Upozornenia (Softwarning)
Chcem dostávať upozornenia e-mailom1
Prepojenie účtu s facebookom
Ochrana osobných údajov
Spracovanie osobných údajov*
1 Niektoré možnosti tejto funkcie sú dostupné len pre vlastníkov bytov, ktorých správca poskytuje informácie o byte.

Zateplenia domov