Nahlásené poruchy

 

Sekcia umožňuje zástupcovi vlastníkov domu zaujať stanovisko k nahlásenej poruche a riešiť ju. Ak nie je schopný poruchu vyriešiť má možnosť preposlať ju správcovi bytov.

UPOZORNENIE !!!

Tento prehľad je prístupný iba po prihlásení !

 

Pre získanie predstavy si pozrite pripravený vzor:

Prístup k tejto sekcii má zástupca vlastníkov po prihlásení sa aktivačným kľúčom.