Sekcia obsahuje výpisy stavu, tvorby a čerpania Fondu PÚaO domu v tvare PDF.

UPOZORNENIE !!!

Pre prezeranie výpisov sa musíte prihlásiť ako zástupca vlastníkov !

 

Prístup k tejto sekcii má iba zástupca vlastníkov bytov a to po prihlásení sa aktivačným kľúčom.