Zálohový predpis domu

 

UPOZORNENIE !

Sekcia je prístupná len pre vlastníkov/nájomníkov bytov s plným prístupom.

V tejto sekcii je zálohový predpis, kumulovaný za dom po jednotlivých položkách, vždy za aktuálny mesiac.

 

Prístup k tejto sekcii majú všetci vlastníci/nájomníci bytov s plným prístupom.