Ročné vyúčtovanie - sumár za dom

 

UPOZORNENIE !

Sekcia je prístupná len pre vlastníkov/nájomníkov bytov s plným prístupom.

Sekcia poskytuje informácie o sumárnom ročnom vyúčtovaní, a malo by dať komplexný výsledok ročného vyúčtovania za daný dom. Ročné vyúčtovanie porovnáva sumárne položky zálohového predpisu za dom s príslušnými nákladmi za služby.

 

Prístup k tejto sekcii majú všetci vlastníci/nájomníci bytov s plným prístupom.