Karta stavov domu - aktuálny rok

 

UPOZORNENIE !

Sekcia je prístupná len pre vlastníkov/nájomníkov bytov s plným prístupom.

Sekcia obsahuje súhrnnú kartu stavov domu, vždy za aktuálne obdobie, kumulované od začiatku roka.

 

Prístup k tejto sekcii majú všetci vlastníci/nájomníci bytov s plným prístupom.