Budúci zálohový predpis domu

 

UPOZORNENIE !

Sekcia je prístupná len pre vlastníkov/nájomníkov bytov s plným prístupom.

Sekcia obsahuje budúci zálohový predpis, kumulovaný za dom po jednotlivých položkách, pripravený správcom domu dopredu ku konkrétnemu dátumu.

 

Prístup k tejto sekcii majú všetci vlastníci/nájomníci bytov s plným prístupom.