Karta vlastníka, nájomníka - MINULÝ ROK

 

UPOZORNENIE !

Sekcia je prístupná len pre vlastníkov/nájomníkov bytov s plným prístupom.

Prehľadne, po mesiacoch usporiadané zálohové predpisy, platby, osoby, poplatky z omeškania, vratky a mesačné zostatky za minulý rok.

 

Prístup k tejto sekcii majú všetci vlastníci/nájomníci bytov s plným prístupom.