Karta vlastníka, nájomníka - AKTUÁLNE STAVY

 

UPOZORNENIE !

Sekcia je prístupná len pre vlastníkov/nájomníkov bytov s plným prístupom.

Prehľadne, po mesiacoch usporiadané zálohové predpisy, platby, osoby, poplatky z omeškania, vratky a mesačné zostatky.

 

Prístup k tejto sekcii majú všetci vlastníci/nájomníci bytov s plným prístupom.