O dome

 

Sekcia obsahuje základné údaje o dome vzhľadom správcovi domu, ako sú úradné hodiny, kontakty na správcu, údaje o zástupcovi vlastníkov domu, o zástupcoch jednotlivých vchodov ako aj o prenajatých priestoroch v dome.                                                                          Sekciu aktualizuje zástupca vlastníkov daného domu.

UPOZORNENIE !!!

Tento prehľad je prístupný iba po prihlásení !

 

Pre získanie predstavy si pozrite pripravený vzor:

Prístup k tejto sekcii má zástupca vlastníkov po prihlásení sa aktivačným kľúčom.