KOMUNIKUJTE ONLINE
Získajte novú službu:
NÁSTENKU bytového
domu
ONLINE

Aktivujte si ju u nás na portáli alebo si ju pridajte na Vašu webovú stránku.

(Využite ju aj na uplatňovanie Zák.205/2014 z.z. § 8b odsek 2 písm. I)

Získate nasledovné sekcie:
 • nástenka domu
 • oznamy ZSVB/správcu
 • oznamy predsedu SVB/zástupcu vlastníkov
 • nahlasovanie porúch
 • dokumenty domu
 • o dome
 • domové schôdze
 • zmluvy domu
 • dôležité kontakty v dome
 • výberové konania
 • kancelária ZSVB/správcu
 • kancelária predsedu SVB/zástupcu vlastníkov
Názorné ukážky používania Nástenky:
NÁSTENKA bytového domu ONLINE
ako súčasť Vášho webu
NÁSTENKA bytového domu ONLINE
ako samostatné okno
Skušobné prihlasovacie údaje:

Pre získanie skušobných prihlasovacích údajov do NÁSTENKY bytového domu ONLINE nás kontaktujte a my Vám ich zašleme.