Vedenie agendy za Vás

Outsourcing - externé spravovanie údajov

Služba je určená  spoločenstvám vlastníkov bytov a malým správcom.

Nepotrebujete si kúpiť program, sledovať legislatívu, mať zaškolený personál, stačí cez internet zaslať vstupy (platby, predpisy...) a výsledky nájdete na našom portáli. Rovnako pre SVB (správcu), ako aj pre jednotlivca.

 

Odborná garancia správnosti vedenia správcovskej agendy.

 

Vedenie agendy pozostáva zo správcovskej časti, účtovníctva a ekonomiky, fondov opráv, odpočtov médií a aj ročného vyúčtovania.

Rozsah spravovania údajov je stanovený podľa požiadaviek SVB (správcu).

... viac 

 

 <Kontaktuje nás v prípade záujmu o tento
moderný spôsob spravovania údajov.>

 

 

 

... PRIPRAVUJEME  ...

 

V ďalšej etape pripravujeme aj priame zadávanie údajov cez internet  

< vzor pre pripravované zadávanie údajov >

 

 

 

Ponúkame software