STOMIX - zatepľovanie

Aktuálny seriál

V spolupráci s odborným garantom firmou STOMIX Košice s.r.o. zahajujeme aktuálny seriál s tématikou

            "Problematika zatepľovania budov"

 

Postupne v týždňových intervaloch budú uverejňované články k nasledovným témam :

  1. Prečo zatepľovať ?

  2. Zatepľovanie znižuje náklady

  3. Tvorba plesní

  4. Hrúbka izolácie

  5. Ako si vybrať vhodný izolant ?

  6. Posúdenie a príprava podkladu

  7. Lepenie dosiek tepelnej izolácie

  8. Ukotvenie rozpernými kotvami

  9. Zhotovenie výstužnej vrstvy

10. Konečná povrchová úprava

11. Ukončovacie práce

12. Životnosť ETICS a jeho údržba  

stomix.jpg

12. Životnosť ETICS a jeho údržba 13.05.2010

Zatepľovací systém použitý ako zostava, ktorá má výrobcom určené prevedenie a použitie, má všetky zákonné náležitosti výrobku (prehlásenie o zhode podložené certifikátmi a skúšobnými protokolmi), má z hľadiska platných európskych technických špecifikácií predpoklad...

ukoncovacie_prace1.jpg

11. Ukončovacie práce 12.05.2010

Ukončovacie práce sú najčastejšie zabúdanou oblasťou pri realizácií ETICS. Pri realizácií týchto prác je potrebné dbať na to, aby všetky napojenia kontaktného zatepľovacieho systému na už existujúce časti boli utesnené a separované v týchto stykoch (okná, parapetné dosky,...

Konecna_povrchova_uprava2.jpg

10. Konečná povrchová úprava 29.03.2010

Povrchová úprava ETICS je tvorená mozaikovou alebo prefarbenou omietkou alebo omietkou s náterom. Na rozdiel od predchádzajúcich technologických operácií ju nemožno z hľadiska funkcie systému považovať za rozhodujúcu, jej význam je z väčšej časti estetický. Kvalita prevedenia...

stoobr9.JPG

9. Zhotovenie výstužnej vrstvy 12.03.2010

Základná vrstva v ETICS s polystyrénovou tepelnou izoláciou má obvykle min. hrúbku 3 mm, u ETICS s minerálno-vláknitou tepelnou izoláciou obvykle 4 mm. Maximálna hrúbka je 6 mm. Sklenená sieťovina ako súčasť základnej vrstvy musí byť uložená vo vonkajšej polovici základnej...

8.1Nespravna_montaz_hmozdiniek.png

8. Ukotvenie rozpernými kotvami 01.03.2010

Kotvenie plastovými hmoždinkami je jedným z najdôležitejších faktorov podmieňujúcich stabilitu ETICS na podklade. Preto by mal vlastnému kotveniu predchádzať statický posudok, na základe ktorého bude stanovený počet, druh a rozmiestnenie hmoždiniek. V prípade, že podklad môže...

1 2 3 > >>