POZOR - aktuálna zmena

09.10.2012 paperwork.jpg

 

Prinášame Vám nové porovnanie podmienok úveru na Program obnovy bytového fondu a Vládny program zatepľovania.

 

PROGRAM OBNOVY BYTOVÉHO FONDU VLÁDNY PROGRAM ZATEPĽOVANIA
Výška úveru do 80% OC Výška úveru do 80% OC
Vlastné prostriedky 20% OC Vlastné prostriedky 20 % OC
Lehota splatnosti do 20 rokov Lehota splatnosti do 15 rokov
Úrok 1% Úrok 0%
Obstarávacia cena (zhotovenie stavby + projekt) Oprávnený náklad (stavba, projekt, tepelný posudok, inžinierska činnosť, spracovanie žiadosti, energetický certifikát)
Max. úver 420 €/m2 PP bytov Max. úver 80 (50) €/m2
Účel: zateplenie + oprava balkónov a lodžií, obnova a modernizácia spol. častí a zariadení BD, odstránenie statických nedostatkov Účel: komplexné zateplenie (bez opravy balkónov a loggií)
 FO – výška príjmu do 3,5 x ŽM FO – výška príjmu neobm.
 Kol. rozhodnutie alebo užívacie povolenie bez obmedzenia veku Kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie do r. 1989

 

Pozor ! Od 15.10 dochádza k zmene v programe vládny program zateplovania –VPZ.

S účinnosťou od 15.10.2012 bola schválená novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, v zmysle ktorej dochádza k nasledovným zmenám:

Vládny program zatepľovania
Od 15.10.2012 je úver na zatepľovanie bytovej budovy znížený na 80% OC, výška úroku ostáva 0%, maximálna lehota splatnosti 15 rokov. Vlastné zdroje žiadateľa vo výške 20%, bude možné preukázať ako doteraz v programe obnova bytového domu:

  • výpisom z účtu fondu údržby a opráv
  • stavebným sporením
  • prestavanosťou.

 

Použitie finančných prostriedkov EÚ
Na účely zákona o ŠFRB sa fond stáva finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu, čo vytvára priestor na financovanie projektov aj zo štrukturálnych fondov (podmienky sa pripravujú).

Dňa 1.10.2012 bola novela zákona podpísaná prezidentom SR a po jej zverejnení v zbierke zákonov bude uverejnená aj na www.sfrb.sk.

 

Príprava nového zákona o ŠFRB
S účinnosťou od 1.1.2014 sa pripravuje nový zákon o ŠFRB, v ktorom sú navrhované viaceré zmeny. Bližšie informácie o návrhu nového zákona budú prezentované podľa aktuálnosti.

 

Ing. Kandráč Marek

<< Späť na výpis

Zadať nový príspevok