Podpora štátu pri zatepľovaní domov

Foto_Kandrac1.jpg

Možnosti pre poskytovania úverov z ŠFRB 08.08.2014

Zmeny platné od roku 2014 Nové legislatívne predpisy:Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývaniaVyhláška č. 284/2013 o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti...

jesica.jpg

Projekt JESSICA 30.09.2013

Nová forma podpory z EÚ, určená na zatepľovanie.Projekt JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), v preklade spoločná európska podpora udržateľných investícií do mestských oblastí.Iniciatíva Európskej komisie vznikla v spolupráci s Európskou...

paperwork.jpg

POZOR - aktuálna zmena 09.10.2012

Prinášame Vám nové porovnanie podmienok úveru na Program obnovy bytového fondu a Vládny program zatepľovania. PROGRAM OBNOVY BYTOVÉHO FONDU VLÁDNY PROGRAM ZATEPĽOVANIA Výška úveru do 80% OC Výška úveru do 80% OC Vlastné prostriedky 20% OC Vlastné prostriedky 20 % OC Lehota...

castb.jpg

Prílohy k žiadosti o úver - Časť B. 07.10.2012

Druhá časť prehľad prílohy k žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. PRÍLOHY K ŽIADOSTI - Časť B.B. Zápisnica zo schôdze vlastníkov - počet bytov, hlasujúcich, za, proti, prezenčná listina Súhlas: s realizáciou obnovy a rozsahom prác (1/2) s predložením...

casta.jpg

Prílohy k žiadosti o úver - Časť A. 01.10.2012

V ďalšej časti nášho seriálu o podpore štátu pri zatepľovaní budov, Vám prinášame prehľad prílohy k žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. PRÍLOHY K ŽIADOSTI - Časť A.A. Identifikačné údaje žiadateľa Výpis z registra spoločenstiev, alebo výpis z OR, ŽR...

1 2 3 > >>