ÚRSO: Cena vodného a stočného v roku 2021

12.01.2021 Ban2021src.jpg

 

Slovenským domácnostiam sa cena vodného a stočného v roku 2021 medziročne zvýši priemerne o 3,2 %, čo predstavuje priemerný medziročný nárast mesačných nákladov pre bežnú domácnosť o cca 55 centov mesačne.

Úrad o nových cenách vodného a stočného už rozhodol priebežne počas roka 2020 na základe cenových návrhov od regulovaných subjektov, minulý rok takto prebehlo 38 cenových konaní.

Úrad tak môže konštatovať, že v roku 2021 bude priemerná cena (vážený priemer) za výrobu a dodávku pitnej vody u vodárenských spoločností v SR na úrovni: 1,11 eur/m3  (bez DPH) (ide o medziročný nárast + 2,5%).

Priemerná cena (vážený priemer) za odvádzanie a čistenie odpadovej vody u vodárenských spoločností dosiahne v roku 2021 úroveň: 1,10 eur/m3  (bez DPH) (ide o medziročný nárast + 3,9 %).

Celková cena vodného a stočného tak bude v roku 2021 na úrovni:  2,22 eur/m3 (bez DPH) (ide o medziročný nárast + 3,2%).

Všetky zmeny cien úrad pripustil iba z dôvodu nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré regulované subjekty v cenových konaniach dokázali dostatočne preukázať. Platí, že keby úrad v plnej miere akceptoval iba návrhy od regulovaných subjektov, cena vodného a stočného by sa na Slovensku zvýšila priemerne až o + 8,3 %.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Pravda je, že došlo k určitému zvýšeniu cien vodného a stočného, hoci vodárenské spoločnosti žiadali podstatnejšie zvýšenie. Pri rozhodovaní sme však dôsledne obracali každé euro a vylúčili každý neoprávnený náklad od regulovaných subjektov, ktorý by mohol cenu zaťažiť".

Pozn: Údaje vychádzajú z cien vodárenských spoločností, ktoré zabezpečujú najvyšší podiel dodávky a odvádzania pitnej vody a odpadovej vody v SR (cca 95%). Úrad tiež zdôrazňuje, že ide o priemerné hodnoty, ceny vodného stočného sa v SR líšia na základe miestnych pomerov.

 

Zdroj : URSO, 12.1.2021

 

<< Späť na výpis