Kúpa alebo predaj cez realitnú kanceláriu: Chyby pri prevode nehnuteľnosti

15.11.2018 dom-byvanie-nehnutelnost-reality-clanokW.jpg

Prvý vstup do realitnej kancelárie by mal byť zoznamovací, pozrieť si ponuku, informovať sa o podmienkach.

Postup pri predaji:

- klient by mal prezentovať záujem o predaj, predložiť potrebné doklady na identifikáciu nehnuteľností, a to listy vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, prípadne geometrický plán. Dobré je, ak má v prípade predaja bytu aj zmluvu o odkúpení bytu do osobného vlastníctva, zmluvu s bytovým družstvom,
- prvý vstup do realitnej kancelárie by mal byť zoznamovací, pozrieť si ponuku, informovať sa o podmienkach. Ďalším krokom je dohodnutie spolupráce s realitnou kanceláriou – za akých podmienok sa bude realizovať predaj nehnuteľností (dĺžka spolupráce, provízia v prípade úspešného zrealizovania obchodného prípadu). Seriózna realitná kancelária hľadá také spôsoby, ktoré sú výhodné pre všetky zmluvné strany, vychádzajúc zo znalostí a skúseností realitného trhu v danom čase a na danom mieste. Klient má právo rozhodnúť, za akých podmienok bude realizovať predaj svojej nehnuteľnosti (to znamená cena, spôsob platby – či v hotovosti, alebo aj na úver),
- potom s kanceláriou podpíše mandátnu alebo sprostredkovateľskú zmluvu, vtedy sa kancelária zaviaže sprostredkovať predaj danej nehnuteľnosti, vypracovať kúpno-predajné zmluvy, znalecký posudok a návrh na vklad. Je dôležité, aby si presne stanovili ceny a podmienky spolupráce v zmluve,
- ak nemá realitná kancelária podpísanú exkluzívnu zmluvu, nemá motiváciu, aby tak intenzívne pracovala na danom obchodnom prípade, keďže je to neistý obchod,
- exkluzivita, prirodzene, zaväzuje k zodpovednosti. Klienti praktizujú, že jednu nehnuteľnosť ponúknu viacerým realitkám, a to za rôznych podmienok.

- v súčasnosti je bežná spolupráca medzi RK, ktoré sú členmi Národnej asociácie realitných kancelárií (NARKS), a z toho dôvodu nie je potrebné, aby klient ponúkal svoju nehnuteľnosť viacerým kanceláriám, nie je to korektné ani voči realitnej kancelárii, ani voči kupujúcim a môže sa stať, že to vyvolá negatívnu reakciu trhu na danú nehnuteľnosť a doplatí na to predávajúci,
- dňom zaradenia do ponuky spoločnosti, ktorá je členom NARKS, o danej nehnuteľnosti získajú informácie ďalšie členské realitky, a to je dostatočná záruka na úspešnú realizáciu obchodného prípadu. Zmluvy sa uzatvárajú krátkodobé na 3 až 4 mesiace, s možnosťou výpovede.

Postup pri kúpe:

- dôležité je najprv si overiť kanceláriu, ak s ňou kupujúci prvýkrát spolupracuje, nezáväzným rozhovorom si vytvorí obraz a zozbiera informácie o danej kancelárii. Ak sa rozhodne pre spoluprácu, je potrebné, aby poskytol čo najviac informácií o predstave a požiadavkách na nehnuteľnosť, o akú má záujem,
- seriózna kancelária na základe týchto informácií vie vytriediť ponuky, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Určenie cenového limitu je veľmi citlivá záležitosť – je to v nemalej miere otázka dôvery voči realitnej spoločnosti. Ak však má kancelária dobré referencie, je to dôležitá informácia a o konkrétnych číslach hovoriť môžete,
- pri prvom kontakte s neznámou realitnou kanceláriou sa neodporúča prezentovať finančné možnosti klienta. Najlepšie je napríklad povedať, že by sa to malo pohybovať v primeranej a bežnej cene na trhu,
- ďalším krokom je tiež uzavretie zmluvy na vyhľadávanie danej nehnuteľnosti,
- ak sa klient rozhodol pre konkrétnu nehnuteľnosť prostredníctvom realitky, je nutné si vyžiadať v prípade kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie doklady, potvrdzujúce oprávnenie kancelárie na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti (mandátna alebo sprostredkovateľská zmluva, prípadne splnomocnenie). Ponúkanú nehnuteľnosť je nevyhnutné dôkladne prezrieť, v prípade pochybnosti trvať na prizvaní odborníkov, prípadne znalcov z odboru stavebníctva, nemenej dôležité je vyžiadať si na nahliadnutie doklady preukazujúce vlastníctvo, presvedčiť sa, či na nehnuteľnosti neviaznu vecné bremená, záložné práva alebo iné právne povinnosti zaťažujúce nehnuteľnosť.

 

Spracované podľa:   Nitrianska realitná kancelária, Beáta Hudzovičová                                       Zdroj :  zh, Pravda 15.11.2018

 

<< Späť na výpis