Poisťovne radia: Ako si vybrať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - Poisťovňa Generali

22.02.2020 dom-dazdnik-auto-poistenie-ochrana-clanokW.jpg

 

Pred čím vás chráni poistenie nehnuteľnosti a pred čím poistenie domácnosti? Čo ak bývate v rizikovej oblasti? Na tieto aj iné otázky odpovedajú poisťovne.

1. Aké poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ponúkate? Aké kritériá treba zvážiť pri výbere poistenia?

2. Ako sa rieši poistenie pre klientov, ktorí sú z rôznych dôvodov rizikoví – oblasť so záplavami a podobne? Musia platiť vyššie poistky?

 

Poisťovňa Generali

1. V rámci poistenia nehnuteľnosti klientovi vieme poistiť rodinný dom, byt a rekreačnú budovu, samozrejme, vrátane technického, energetického a technologického vybavenia nehnuteľnosti. Spolu s budovou má klient automaticky poistené aj vedľajšie stavby, ktoré sa na pozemku nachádzajú, ako je garáž, letná kuchyňa, altánok, oplotenie, bazén a podobne. V rámci poistenia bytu má klient automaticky poistený aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu. Klient si má možnosť v rámci poistenia nehnuteľnosti vybrať z dvoch možností – balíčkového poistenia DOMino Trio a modulárneho produktu DOMino Extra. Balíčkové poistenie DOMino Trio poskytuje už v základnom balíku komplexné krytie poistenia nehnuteľnosti. Klient sa už iba rozhodne, akú výšku poistného plnenia si zvolí.

Na rozdiel od poistenia DOMino Extra, kde má klient predvolené najčastejšie sa vyskytujúce riziká, pri modulárnom produkte DOMino Extra si klient vyberá poistné riziká podľa vlastného uváženia a šité je presne na mieru klienta. K základnému rozsahu si môže klient pripoistiť až 18 ďalších rizík. Napríklad pripoistenie Živel Plus hradí zamrznutú vodu v meračoch určených na meranie prietoku vody, Elektro Nehnuteľnosť hradí skrat na elektromotoroch slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti. Pripoistenie Povodeň a záplava na 100 % klientovi zabezpečí, ak má vplyvom rizikovej zóny znížený limit, zaplatenie celej sumy nehnuteľnosti v prípade poistnej udalosti spôsobenej povodňou alebo záplavou. Stanovenie výšky poistnej sumy je vždy individuálne a závisí od hodnoty stavby. Poistné plnenie sa vždy vypláca do výšky poistnej sumy určenej v poistnej zmluve.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, rodinného domu, alebo rekreačnej budovy, slúžia na prevádzku domácnosti, alebo uspokojovanie potrieb ľudí, ktorí v danej domácnosti žijú. Za hnuteľné veci považujeme nábytok, koberce, textil, obuv, elektrospotrebiče, audiovizuálnu techniku, náradie, starožitnosti, umelecké diela, a teda všetko to, čo by z nehnuteľnosti vypadlo, keby sme ju otočili „hore nohami“. Aj v rámci poistenia domácnosti má klient na výber z balíčkového poistenia DOMino Trio alebo DOMino Extra. Balíčkové poistenie DOMino Trio poskytuje už v základnom balíku komplexné krytie poistenia domácnosti. Domácnosť je krytá pre prípad najrozšírenejších poistných nebezpečenstiev. V rámci modulárneho produktu DOMino Extra si klient k základnému rozsahu (kryje napríklad požiar, výbuch, povodeň, záplavu, úder blesku, prepätie, víchricu, krupobitie, vodu unikajúcu z vodovodných zariadení atď.) môže pripoistiť až 18 ďalších rizík (napríklad skrat motora v elektrospotre­bičoch, škody na elektrospotrebičoch z titulu záruky, vniknutie atmosférických zrážok do poistenej domácnosti, mechanické poškodenie mobilu atď.).

Nastavenie výšky poistnej sumy je vždy individuálne vzhľadom na hodnotu vybavenia domácnosti. Domácnosť by mala byť poistená tak, aby bola v prípade poistnej udalosti vyplatená suma, ktorú by klient potreboval vynaložiť na obstaranie všetkých hnuteľných vecí toho istého druhu, rozsahu a kvality, ako boli pôvodné veci. Je teda potrebné dávať si pozor na takzvané podpoistenie.

Klientom vždy odporúčame aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia svojím konaním, prípadne škodu, ktorú spôsobí ich nehnuteľnosť. Takéto poistenie za klientov zaplatí škody, ak napríklad vytopia susedov, ich pes pohryzie návštevu či ich dieťa oškrie susedovo auto. Poistenie zodpovednosti za škodu dostávajú pritom klienti k poisteniu majetku za výhodných podmienok. Napríklad ak platia za poistenie nehnuteľnosti či domácnosti ročne 100 eur, dopoistiť si poistenie zodpovednosti za škodu na 15-tisíc eur ich stojí na rok len zhruba štyri eurá.

2. Pred vstupom do poistenia sa klientov pýtame, či bolo za posledných 10 rokov miesto poistenia postihnuté povodňou a záplavou štyri- a viackrát. Ak áno, riziko povodeň, záplava je z poistenia vylúčené. Po zadaní presného adresného bodu systém vyhodnotí, do akej rizikovej zóny spadá daná adresa. V prípade, ak ide o zónu so zvýšeným rizikom povodne a záplavy, je určený limit poistného plnenia pre poistné riziko povodeň a záplava, pričom tento limit je nižší ako poistná suma (toto platí pri modulárnom produkte DOMino Extra). Ak je to zóna s minimálnym rizikom povodne a záplavy, tak poisťujeme na plnú poistnú sumu poistenej nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.

V prípade, ak sa nehnuteľnosť nenachádza v záplavovej zóne, môže sa klient rozhodnúť pre jeden z dvoch ponúkaných produktov, a to DOMino Extra alebo DOMino Trio. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti, klient si môže zvoliť poistné krytie formou balíčkového produktu Domino Trio, v ktorom bude mať poistenie nehnuteľnosti, ako aj poistenie domácnosti kryté na plnú poistnú sumu, a to bez ohľadu na to, či sa nehnuteľnosť vzhľadom na povodeň a záplavu nachádza v rizikovejšej oblasti

 

Zdroj : zh, Pravda 11.02.2020 08:00

 

 

<< Späť na výpis