Poisťovne radia: Ako si vybrať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - Komunálna poisťovňa

24.02.2020 dom-dazdnik-auto-poistenie-ochrana-clanokW.jpg

 

Pred čím vás chráni poistenie nehnuteľnosti a pred čím poistenie domácnosti? Čo ak bývate v rizikovej oblasti? Na tieto aj iné otázky odpovedajú poisťovne.

1. Aké poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ponúkate? Aké kritériá treba zvážiť pri výbere poistenia?

2. Ako sa rieši poistenie pre klientov, ktorí sú z rôznych dôvodov rizikoví – oblasť so záplavami a podobne? Musia platiť vyššie poistky?

 

Komunálna poisťovňa

Poistenie majetku ProDomo pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré nehnuteľnosti alebo domácnosti hrozia. Poistenie nehnuteľnosti (rodinné domy a byty, domy vo výstavbe, rekreačné chaty, garáže, ploty, bazény či stavebný materiál) chráni pred škodami spôsobenými prírodnými živlami (ako je požiar, víchrica, krupobitie, pád stromov, povodeň, ťarcha snehu či priamy úder blesku), ale aj krádežou, vandalizmom a ďalšími rizikami. ProDomo poskytuje tiež poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z jej vlastníctva. Klienti majú na výber z troch balíkov poistenia nehnuteľnosti, pričom každý jeden si môžu individuálne upraviť podľa vlastných požiadaviek.

V rámci poistenia domácnosti sú poistené veci, ktoré nie sú pevne spojené s nehnuteľnosťou a slúžia k prirodzenej potrebe príslušníkov domácnosti. Môžu sa nachádzať priamo v domácnosti alebo vo vnútorných uzamykateľných priestoroch patriacich k bytu na uvedenej adrese (napríklad pivnica, povala), vo vnútorných priestoroch vedľajšej budovy alebo garáže nachádzajúcej sa na adrese poistenej domácnosti či v spoločných uzamykateľných priestoroch bytového domu (napríklad kočikáreň). Pripoistením je možné si zabezpečiť úhradu škôd vzniknutých na adrese prechodného bydliska (napríklad internát, ubytovňa, podnájom). Klienti si môžu vybrať z dvoch balíkov poistenia domácnosti, pričom každý jeden si môžu individuálne upraviť podľa vlastných požiadaviek.

Klienti môžu využiť aj asistenčné služby, vďaka ktorým im poisťovňa pomôže pri odstraňovaní škôd v prípade nepredvídateľných udalostí.

Pri poistení nehnuteľnosti či domácnosti je dôležité správne stanoviť poistnú sumu, na ktorú bude majetok poistený. Ak je nízka, hrozí v prípade škodovej udalosti riziko nedostatočného poistného plnenia. K podpoisteniu nemusí dôjsť len pri uzatváraní zmluvy kvôli ušetreniu peňazí na poistnom, ale aj v prípade, že sa v poistnej zmluve nedohodne indexácia poistnej sumy (t. j. poistná suma nie je navyšovaná o inflačný index, a preto po čase nezodpovedá novej cene, za akú sa dá poistená budova znovu postaviť). V takom prípade síce bola poistná zmluva uzavretá na správnu poistnú sumu, ale napríklad po rozsiahlejšej rekonštrukcii nebola výška poistnej sumy aktualizovaná.

Pred uzatvorením poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti je rovnako dôležité pozrieť si riziká, proti ktorým bude majetok chránený v prípade vzniku škody. Poistka by mala garantovať vyplatenie odškodného za udalosti spôsobené požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, povodňou, dažďom alebo záplavou, víchricou alebo krupobitím, zrútením skál alebo zemín, ťarchou snehu či námrazy, kvapalinou unikajúcou z vodovodných či hasiacich zariadení, nárazom dopravného prostriedku, vandalizmom, krádežou, lúpežou a tiež by mala obsahovať zodpovednosť za škodu.

 

 

Zdroj : zh, Pravda 11.02.2020 08:00

 

 

<< Späť na výpis

Zadať nový príspevok