Poisťovne radia: Ako si vybrať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - ČSOB Poisťovňa

18.02.2020 dom-dazdnik-auto-poistenie-ochrana-clanokW.jpg

 

Pred čím vás chráni poistenie nehnuteľnosti a pred čím poistenie domácnosti? Čo ak bývate v rizikovej oblasti? Na tieto aj iné otázky odpovedajú poisťovne.

1. Aké poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ponúkate? Aké kritériá treba zvážiť pri výbere poistenia?

2. Ako sa rieši poistenie pre klientov, ktorí sú z rôznych dôvodov rizikoví – oblasť so záplavami a podobne? Musia platiť vyššie poistky?

 

ČSOB Poisťovňa

1. Klienti by si určite nemali zamieňať poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti. Napríklad poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na vybavení domova, ako je napríklad nábytok či domáce spotrebiče. Ideálne je skombinovať ho aj s poistením nehnuteľnosti, ktoré sa vzťahuje na samotnú budovu – teda napríklad steny, podlahy, parkety, strechu, okná či dvere. Rovnako by si mali klienti priebežne preverovať, či súčasné zariadenie domácnosti a stav nehnuteľnosti zodpovedajú údajom uvedeným v zmluve. To platí napríklad v prípade, ak klient v priebehu rokov zvýšil hodnotu vybavenia domácnosti alebo nehnuteľnosti.

Poistenie nehnuteľnosti chráni budovu v prípade: živelných udalostí (požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, prepätie, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy), odcudzenia veci (krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím), úmyselného poškodenia alebo úmyselného zničenia veci (vandalizmus), škody na skle, škody na elektromotoroch spôsobené skratom alebo prepätím, škody na vonkajšej fasáde/izolácii budovy spôsobené hmyzom, hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou, škody spôsobenej stavebnou činnosťou cudzej osoby.

Poistenie domácnosti chráni domácnosť v prípade: živelných udalostí (požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, prepätie, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy), odcudzenia veci (krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím), úmyselného poškodenia alebo úmyselného zničenia veci (vandalizmus), škody na skle, škody na elektromotoroch spôsobené skratom alebo prepätím.

Kým si klient uzatvorí poistenie, mal by zástupcu poisťovne informovať o svojej predstave a o požiadavkách, ktoré by malo poistenie spĺňať. V ponuke sú viaceré rozsahy krytia, z ktorých si klient môže vybrať v závislosti od toho, ktoré riziká si chce poistiť a do akých poistných limitov. Klienti si môžu vybrať z variantov poistenia Klasik, Štandard alebo Extra s rôznym poistným krytím a poistenie uzatvoriť veľmi jednoducho aj on-line.

2. Pri uzatváraní každého typu poistenia je potrebné vopred sa oboznámiť s poistnými podmienkami a dodržať povinnosti, ktoré poisťovňa poistenému stanovuje. Takisto je potrebné vopred sa oboznámiť s výlukami z poistenia. Ak sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti, klient je povinný túto skutočnosť pri dojednávaní poistenia oznámiť. Pre poisťovňu to znamená zvýšené riziko vzniku poistnej udalosti, a s tým, pochopiteľne, môže súvisieť vyššia sadzba poistného, prípadne až výluka z poistenia.

 

Zdroj : zh, Pravda 11.02.2020 08:00

 

<< Späť na výpis