Téma dňa

ludia-clanokW.jpg

Viete, ako sa hlasuje na domovej schôdzi? 10.11.2019

Čo musí obsahovať zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov? Kedy na prijatie rozhodnutia stačí nad polovičná a kedy až dvojtretinová väčšina? Schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina...

podpis-zmluva-zavet-clanokW.jpg

Zmluva o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 07.11.2019

V tomto článku sa dozviete, čo všetko by mala obsahovať zmluva o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ako aj jej príloha.Ako sa nadobúda vlastníctvo?Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome možno získať :a) na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo...

prenajom-bytu-clanokW.jpg

Prenajmite byt výhodne 10.10.2019

Chystáte sa prenajímať byt? Na čo si dať pozor v prípade, ak tak plánujete urobiť podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu. Nájom bytu sa do roku 2014 riadil paragrafmi Občianskeho zákonníka. Od tohto roka majú majitelia možnosť prenajímať nehnuteľnosť aj podľa zákona o...

spoluvl.png

Potrebujete vysporiadať spoluvlastnícke podiely na spoločnom majetku? 01.09.2019

Spoluvlastnenie nehnuteľnosti alebo iného majetku býva komplikovaná záležitosť a preto sa mnohí spoluvlastníci rozhodujú spoluvlastníctvo zrušiť.Prevod spoluvlastníckych podielov má presné pravidlá upravené Občianskym zákonníkom. Pokiaľ chce niektorý zo spoluvlastníkov...

prenajom-reality-nehnutelnost-najom-stahovanie-byvanie-clanokW.jpg

Občiansky zákonník: Aké sú pravidlá prenájmu bytu? 25.08.2019

Prenájom bytu podlieha zákonnej úprave. Nájom sa môže riadiť podľa paragrafov Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom prenájme bytu. Občiansky zákonník upravuje nájom v paragrafoch 663 - 723. Nájom bytu podľa neho vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ...

1 2 3 4 5 > >>