Téma dňa

par-byvanie-clanokW.jpg

Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 3. 10.04.2019

Aké prílohy potrebujete priložiť k žiadostiAk ide o žiadosť o úver na kúpu bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome1. Identifikačné údaje žiadateľa občiansky preukaz, prípadne pobytový preukaz občana EÚ, v prípade manželského partnera žiadateľa – občiansky preukaz,...

par-byvanie-clanokW.jpg

Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 2. 08.04.2019

Žiadosť o úver :Termín podania žiadosti1. 4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka.Postup pri žiadostiŽiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.Žiadosť je po overení dokumentov na MÚ...

par-byvanie-clanokW.jpg

Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 1. 05.04.2019

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby. Kto môže žiadať o podporuManželia 35 – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z...

rodina-clanokW.jpg

Kto si môže požičať na bývanie od štátu? 03.04.2019

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) požičiava na kúpu a výstavbu bytu aj fyzickým osobám. Výška úveru je obmedzená, takisto štát neposkytne pôžičku každému žiadateľovi.Kto si chce výhodne požičať na bývanie od štátu, musí splniť prísne podmienky. Pôžička na...

dom-clanokW.jpg

Ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam záznamom a poznámkou - 2.časť 18.03.2019

Čo treba vedieť o zápise práv k nehnuteľnostiamPráva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra. Týmto sa stávajú hodnovernými, prípadne aj záväznými údajmi katastra.Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v...

1 2 3 4 5 > >>