Ochrana osobných údajov

Zúčastnení partneri portálu - správcovské spoločnosti, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov neposielajú na portál osobné údaje.

 

 

 

Citácia z protokolu o vykonaní kontroly

"Kontrolná skupina zistila a preverila, že na webový portál www.najomne.sk kontrolovaná osoba do databázy vkladá len anonymizované údaje o nájomníkoch, ktoré neobsahujú žiadne priame identifikátory - meno, priezvisko, adresa, telefón a pod., a ktoré sú následne prístupné cez tento portál vlastníkom bytov. Údaje, ktoré dotknuté osoby (vlastníci bytov) vkladajú do systému pri registrácii, sú na predmetnom portáli v otvorenej (čitateľnej) podobe len dočasne (max. pár dní) pokiaľ si ich kontrolovaná osoba nestiahne k sebe do informačného systému. Po stiahnutí, sa na webovom portáli, viac nenachádzajú v otvorenej (čitateľnej) podobe. Na webovom portáli sa ďalej nachádzajú len v šifrovanej podobe, čiže riziko zneužitia týchto údajov v prípade kompromitácie uvedeného portálu počítačovým útočníkom je minimálne."

 

Zákon o ochrane osobných údajov - platný od 25.5.2018

download-icon30px.jpg

 Celé znenie

Zodpovedná osoba

Ak máte podozrenie na porušenie Vašich osobných údajov, kontaktujte našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

E-mail: gdpr@najomne.sk

CoRect Plus s.r.o.
Národná Trieda 68
Košice