Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 18.04.2019

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
Marec 2019
ESIN facility Apartmány Kukučka
Apríl 2019
ESIN facility Apartmány Lomnica
Apríl 2019
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Marec 2019
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Marec 2019
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Marec 2019
Ing.Marián GIBA - správa bytov
Marec 2019
PIDES PLUS
Február 2019
PIDES, s.r.o. Košice
Február 2019
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Marec 2019
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Február 2019
ÚBD Košice-Ťahanovce
Marec 2019
BD Bánovce nad Bebravou
Marec 2019
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Apríl 2019
OSBD Trebišov
Február 2019
SBD III Košice
Marec 2019
SBD Levoča
Marec 2019
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Marec 2019
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Apríl 2019