Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 12.08.2020

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Correct Trade BB s.r.o.
August 2020
ESIN facility Apartmány Kukučka
August 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
August 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Jún 2020
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Jún 2020
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Jún 2020
Ing.Marián GIBA - správa bytov
Júl 2020
PIDES PLUS
Jún 2020
PIDES, s.r.o. Košice
Jún 2020
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Júl 2020
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Jún 2020
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
Júl 2020
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Júl 2020
OSBD Trebišov
Jún 2020
SBD III Košice
Jún 2020
SBD Levoča
Júl 2020
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
August 2020
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
August 2020
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
August 2020