Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 08.08.2022

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Correct Trade BB s.r.o.
Máj 2022
ESIN facility Apartmány Kukučka
December 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
Jún 2022
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Jún 2022
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Jún 2022
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Jún 2022
Mgr. Michaela Nováková - Správa bytov
Jún 2022
PIDES PLUS
Jún 2022
PIDES, s.r.o. Košice
Jún 2022
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Jún 2022
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Máj 2022
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
Júl 2022
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Júl 2022
OSBD Michalovce
Jún 2022
OSBD Trebišov
Jún 2022
SBD III Košice
Jún 2022
SBD Levoča
Júl 2022
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
Máj 2022
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Júl 2022
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
August 2022