Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 22.01.2021

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Correct Trade BB s.r.o.
Január 2021
ESIN facility Apartmány Kukučka
December 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
December 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
December 2020
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
December 2020
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
December 2020
Ing.Marián GIBA - správa bytov
November 2020
PIDES PLUS
December 2020
PIDES, s.r.o. Košice
December 2020
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
December 2020
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
November 2020
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
December 2020
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Január 2021
OSBD Michalovce
Január 2021
OSBD Trebišov
December 2020
SBD III Košice
November 2020
SBD Levoča
December 2020
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
December 2020
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Január 2021
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Január 2021