Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 28.05.2020

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
Január 2020
Correct Trade BB s.r.o.
Máj 2020
ESIN facility Apartmány Kukučka
Máj 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
Máj 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Apríl 2020
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Apríl 2020
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Apríl 2020
Ing.Marián GIBA - správa bytov
Apríl 2020
PIDES PLUS
Apríl 2020
PIDES, s.r.o. Košice
Apríl 2020
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Apríl 2020
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Apríl 2020
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
Apríl 2020
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Apríl 2020
OSBD Trebišov
Apríl 2020
SBD III Košice
Apríl 2020
SBD Levoča
Apríl 2020
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
Máj 2020
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Máj 2020
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Máj 2020