Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 12.06.2019

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
Máj 2019
ESIN facility Apartmány Kukučka
Jún 2019
ESIN facility Apartmány Lomnica
Jún 2019
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Apríl 2019
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Apríl 2019
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Apríl 2019
Ing.Marián GIBA - správa bytov
Apríl 2019
PIDES PLUS
Máj 2019
PIDES, s.r.o. Košice
Máj 2019
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Máj 2019
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Apríl 2019
ÚBD Košice-Ťahanovce
Apríl 2019
BD Bánovce nad Bebravou
Máj 2019
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Máj 2019
OSBD Trebišov
Apríl 2019
SBD III Košice
Apríl 2019
SBD Levoča
Máj 2019
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Marec 2019
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Jún 2019