Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 27.10.2020

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Correct Trade BB s.r.o.
Október 2020
ESIN facility Apartmány Kukučka
Október 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
Október 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
September 2020
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
September 2020
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
September 2020
Ing.Marián GIBA - správa bytov
September 2020
PIDES PLUS
September 2020
PIDES, s.r.o. Košice
September 2020
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
September 2020
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
September 2020
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
September 2020
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Október 2020
OSBD Michalovce
August 2020
OSBD Trebišov
September 2020
SBD III Košice
September 2020
SBD Levoča
September 2020
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
September 2020
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Október 2020
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Október 2020