Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 15.02.2019

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
Január 2019
ESIN facility Apartmány Kukučka
Február 2019
ESIN facility Apartmány Lomnica
Február 2019
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Január 2019
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Január 2019
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Január 2019
Ing.Marián GIBA - správa bytov
December 2018
PIDES PLUS
Január 2019
PIDES, s.r.o. Košice
Január 2019
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Január 2019
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Október 2018
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2019
BD Bánovce nad Bebravou
Január 2019
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Január 2019
OSBD Trebišov
December 2018
SBD III Košice
Január 2019
SBD Levoča
Január 2019
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Február 2019
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Január 2019