Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 20.08.2019

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
Júl 2019
ESIN facility Apartmány Kukučka
August 2019
ESIN facility Apartmány Lomnica
August 2019
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Júl 2019
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Júl 2019
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Júl 2019
Ing.Marián GIBA - správa bytov
Júl 2019
PIDES PLUS
Jún 2019
PIDES, s.r.o. Košice
Júl 2019
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Júl 2019
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Jún 2019
ÚBD Košice-Ťahanovce
Jún 2019
BD Bánovce nad Bebravou
Júl 2019
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Júl 2019
OSBD Trebišov
Jún 2019
SBD III Košice
Júl 2019
SBD Levoča
Júl 2019
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
August 2019
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
August 2019