Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 13.12.2018

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
November 2018
ESIN facility Apartmány Kukučka
December 2018
ESIN facility Apartmány Lomnica
December 2018
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Október 2018
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Október 2018
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Október 2018
Ing.Marián GIBA - správa bytov
November 2018
PIDES PLUS
November 2018
PIDES, s.r.o. Košice
November 2018
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
November 2018
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Október 2018
ÚBD Košice-Ťahanovce
November 2018
BD Bánovce nad Bebravou
November 2018
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Október 2018
OSBD Trebišov
Október 2018
SBD III Košice
November 2018
SBD Levoča
November 2018
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
December 2018
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
December 2018