Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 06.05.2021

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Correct Trade BB s.r.o.
Máj 2021
ESIN facility Apartmány Kukučka
December 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
Apríl 2021
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Marec 2021
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Marec 2021
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Marec 2021
Mgr. Michaela Nováková - Správa bytov
Február 2021
PIDES PLUS
Marec 2021
PIDES, s.r.o. Košice
Marec 2021
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Apríl 2021
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Marec 2021
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
Marec 2021
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Apríl 2021
OSBD Michalovce
Apríl 2021
OSBD Trebišov
Marec 2021
SBD III Košice
Marec 2021
SBD Levoča
Marec 2021
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
Marec 2021
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Marec 2021
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Apríl 2021