Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 27.01.2020

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
December 2019
ESIN facility Apartmány Kukučka
Január 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
Január 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
December 2019
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
December 2019
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
December 2019
Ing.Marián GIBA - správa bytov
December 2019
PIDES PLUS
December 2019
PIDES, s.r.o. Košice
December 2019
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
December 2019
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
December 2019
ÚBD Košice-Ťahanovce
December 2019
BD Bánovce nad Bebravou
December 2019
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
December 2019
OSBD Trebišov
December 2019
SBD III Košice
December 2019
SBD Levoča
December 2019
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Január 2020
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Január 2020