Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 18.10.2019

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
September 2019
ESIN facility Apartmány Kukučka
Október 2019
ESIN facility Apartmány Lomnica
Október 2019
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
September 2019
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
September 2019
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
September 2019
Ing.Marián GIBA - správa bytov
August 2019
PIDES PLUS
August 2019
PIDES, s.r.o. Košice
August 2019
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
September 2019
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Júl 2019
ÚBD Košice-Ťahanovce
Júl 2019
BD Bánovce nad Bebravou
September 2019
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Október 2019
OSBD Trebišov
August 2019
SBD III Košice
September 2019
SBD Levoča
September 2019
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Október 2019
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Október 2019