Aktualizácia údajov

Údaje o bytoch sú aktualizované po mesačnej uzávierke od jednotlivých správcov.

Posledná aktualizácia údajov: 20.03.2020

Správcovské spoločnosti
Správcovská spoločnosť
Aktualizácia za obdobie
Byty Poprad, s.r.o.
Január 2020
Correct Trade BB s.r.o.
Marec 2020
ESIN facility Apartmány Kukučka
Marec 2020
ESIN facility Apartmány Lomnica
Marec 2020
Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
Február 2020
HANDIMEX - správa bytov, s.r.o.
Február 2020
HANDIMEX-správca domu, s.r.o.
Február 2020
Ing.Marián GIBA - správa bytov
Február 2020
PIDES PLUS
Január 2020
PIDES, s.r.o. Košice
Január 2020
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.
Február 2020
Bytové družstvá
Bytové družstvo
Aktualizácia za obdobie
ÚBD Hornád
Január 2020
ÚBD Košice-Ťahanovce
Január 2020
BD Bánovce nad Bebravou
Február 2020
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Marec 2020
OSBD Trebišov
Február 2020
SBD III Košice
Február 2020
SBD Levoča
Február 2020
Spoločenstvá vlastníkov bytov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Aktualizácia za obdobie
Spoločenstvo vlastníkov bytov 24
Február 2020
Spoločenstvo vlastníkov bytov K+L
Marec 2020
SVB Štúrova 24, Zborovská 2
Marec 2020