Pripomienkujte nový ŽIVOT DOMU

20.10.2011 zivot-domu.jpg

Najväčšou zmenou v rámci nového vylepšeného portálu www.najomne.sk je nová sekcia "Život domu". Inšpiráciou na jej vznik boli skúsenosti zúčastnených správcov bytov, ako aj Vás, užívateľov bytov. 

Ak to zhrnieme do jednej vety :

         Nezáujem vlastníkov bytov o svoj majetok; svoj dom.

Hlavnou črtou tejto situácie je neúčasť na schôdzach vlastníkov domu, ale aj následná kritika prijatých rozhodnutí. Preto absentuje aj informovanosť vlastníkov, ktorí sa na schôdzach nezúčastňujú. Cieľom novovytvorenej sekcie "Život domu" je túto anomáliu minimalizovať.

Napíšte nám čo si myslíte o tejto našej novej sekcii ?

Budeme vďační za všetky nové podnety, ale aj za Vaše názory na existujúci stav !


 

 

<< Späť na výpis

Zadať nový príspevok