Správcovia bytov

Do tejto skupiny patria bytové podniky, mestské resp. obecné a súkromné spravcovské spoločnosti zaoberajúce sa správou bytov.
 

Na portáli participujú nasledovné správcovské spoločnosti :

- Ing. GIBA Marián - správa bytov - Handimex - byt Nové Zámky, s.r.o.
- PIDES, s.r.o., Košice - PIDES PLUS s.r.o.
ESIN facility, s.r.o.  - HOUSE MANAGEMENT s. r. o.
- Byty Poprad, s.r.o. - TATRAMARKET POPRAD, s.r.o

 

 

Ing. GIBA Marián - SPRÁVA BYTOV

PIDES, s.r.o., Košice

 

ESIN facility s.r.o.

handimex-logo.jpg

Handimex
byt Nové Zámky, s.r.o.

pidesplus.png

PIDES PLUS s.r.o.

hm.jpg

HOUSE MANAGEMENT s. r. o.

Byty Poprad, s.r.o.

TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.