Správcovia bytov

Do tejto skupiny patria bytové podniky, mestské resp. obecné a súkromné spravcovské spoločnosti zaoberajúce sa správou bytov.

 

 

Ing. GIBA Marián - SPRÁVA BYTOV

PIDES, s.r.o., Košice

 

ESIN facility s.r.o.

handimex-logo.jpg

Handimex
byt Nové Zámky, s.r.o.

pidesplus.png

PIDES PLUS s.r.o.

hm.jpg

HOUSE MANAGEMENT s. r. o.

Byty Poprad, s.r.o.

TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.

bernard.jpg

Correct Trade BB s.r.o.