SVB AGÁT
Kráľovský Chlmec

Spoločenstvo vlastníkov bytov - AGÁT Kráľovský Chlmec

  Hlavná 127
077 01  Kráľovský Chlmec

Predsedkyňa SVB: Alžbeta Fülöpová

 

SVB AGÁT Kráľovský Chlmec zverejňuje na portáli nasledové údaje :

 • aktuálne stavy na karte vlastníka/nájomníka
 • karta vlastníka/nájomníka - minulý rok
 • aktuálny zálohový predpis
 • zoznam zaplatených platieb a vratiek
 • zoznam upomínaných dlhov
 • budúci zálohový predpis
 • minulý zálohový predpis
 • ročné vyúčtovanie - celkový sumár
 • odpočty studená voda
 • odpočty teplá voda
 • stavy na fondoch prevádzky a údržby vchodu