Domové schôdze

 

UPOZORNENIE !

Sekcia je prístupná len pre vlastníkov/nájomníkov bytov.

Sekcia informuje jednak o čase konania, téme domovej schôdze, ale aj o jej výsledkoch, prípadne obsahuje scanované zápisnice resp. oznámenia o domovej schôdzi.

 

Prístup k tejto sekcii majú všetci vlastníci/nájomníci bytov.