AKO ZÍSKAŤ PRÍSTUP ?

Užívatelia bytov (vlastníci, nájomníci) sú hlavnou cieľovou skupinou projektu.

Informačný portál je určený všetkým užívateľom bytov, avšak informácie o svojich bytoch majú iba tí, ktorých správca sa zapojil do projektu a poskytuje na portál údaje o spravovaných bytoch. Správca verifikuje prideľovanie prístupu.

 

Skupiny užívateľov podľa prístupu k údajom.

  1. užívateľ portálu - má prístup do všetkých sekcií portálu okrem podávania informácií
  2. registrovaný neplatiaci užívateľ - základný balík prístupov pre byt a dom
  3. registrovaný platiaci užívateľ - plný prístup pre byt a dom

Postup pre užívateľov bytov na prístup k informáciám o svojom byte :

 

Užívateľ bytu zúčastneného správcu

           
           

Správca pridelí aktivačný kľúč

Registrácia nového užívateľa

Prihlásenie sa menom a heslom

 

   
             
   

Registrovaný neplatiaci

     

Registrovaný platiaci

             
   

Sprístupnený iba základný balík

     

Prístupný

kompletný balík